UP2DATE tim

 

Nikola Glibo, predsjednik

 Marija Livajušić, dopredsjednica

Danijel Baričević, tajnik

Gordana Glibo, stručna suradnica

Magdalena Mikšić, voditeljica projekata

 Ivana Matasović, vanjska stručna suradnica

Sonja Juričić Cvitan, pravna savjetnica – vanjska suradnica