LOKRUM4YOU

Nositelj: Centar UP2DATE

Partneri: Udruga Poseban prijatelj iz Dubrovnika i Javna ustanova Rezervat Lokrum

Financijska podrška: Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske

Iznos: 100.000,00 kn

Trajanje: do 30. lipnja 2023. godine

Cilj projekta: Prilagodba znamenitosti hrvatske kulturne baštine osobama oštećenog vida

Voditeljica projekta: Gordana Glibo

Centar za istraživanje, edukaciju i primjenu novih znanja UP2DATE

LOKACIJA

Ulica grada Mainza 29
10000 ZAGREB HRVATSKA

INFO

OIB | 81236156441
IBAN | HR0323600001101502828

KONTAKT

T  |  +385 1 4839534
E  |  info@up2date.hr

up2date logo