EU_lenta_za projekt

BeUP2DATE

Centar UP2DATE provodi projekt „BeUP2DATE“ čiji je cilj osigurati razvoj i jačanje kapaciteta civilnoga društva u Republici Hrvatskoj kroz izobrazbu „Radno pravo i zapošljavanje s naglaskom na osobe s invaliditetom i posebne okolnosti“ te edukaciju o volonterstvu i menadžmentu volontiranja s naglaskom
na krizno volontiranje.

Projekt se provodi u partnerstvu s Udrugom za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s
invaliditetom Zamisli.

Ciljana skupina poziva su organizacije civilnoga društva.

Voditeljica projekta: Ivana Matasović

Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali
2014. -2020. Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice.

Trajanje projekta: 12 mjeseca

Ukupna vrijednost projekta: 470.941,00 kn

suradnici na projektu
Centar za istraživanje, edukaciju i primjenu novih znanja UP2DATE

LOKACIJA

Ulica grada Mainza 29
10000 ZAGREB HRVATSKA

INFO

OIB | 81236156441
IBAN | HR0323600001101502828

KONTAKT

T  |  +385 1 4839534
E  |  info@up2date.hr

up2date logo