Savjetovanje

Informiranje i savjetovanje

Pravodobna i točna informacija najvažniji je preduvjet uspješnog traganja za podacima koji su vam potrebni!

Informiramo i savjetujemo korisnike s invaliditetom o pravima koja imaju i mogućnostima koje su im ponuđene, posebno u području cjeloživotnog obrazovanja čime se povećava njihova zapošljivost.

– zastupamo i promičemo prava i interese osoba s invaliditetom,
– informiramo širu javnost o mogućnostima i potrebama osoba s invaliditetom,
– pružamo pomoć radi poboljšanja kvalitete života osoba s invaliditetom,
– potičemo gospodarsku, društvenu, kulturnu i ostalu afirmaciju osoba s invaliditetom,
– potičemo zapošljavanje osoba s invaliditetom,
– informiramo poslodavce o pravima i mogućnostima realizacije radnog odnosa s osobom s invaliditetom,
– pružamo podršku pri opremanju radnog mjesta besplatnim programskim rješenjima za osobe s invaliditetom,
– pružamo podršku kroz posudbu tehničke opreme nužne za nesmetani rad ukoliko poslovno okruženje ne zadovoljava potrebe osobe s invaliditetom,
– pružamo pomoć u nabavi opreme za radno mjesto osobe s invaliditetom,
– pružamo kontinuiranu podršku zaposleniku s invaliditetom i njegovom poslodavcu,
– osiguravamo psiho-socijalnu podršku osobama s invaliditetom u vrijeme adaptacije na radno okruženje, ali i poslodavcu i radnim kolegama ukoliko je potrebno,
– potičemo interaktivni, izumiteljski i znanstveno-istraživački rad u svrhu razvoja pomagala za osobe s invaliditetom,
– prikupljamo i obrađujemo podatke o stanju i potrebama osoba s invaliditetom,
– pratimo i aktivno sudjelujemo u procesu školovanja, rehabilitacije, zapošljavanja i zaštite osoba s invaliditetom,
– organiziramo savjetovanja šire javnosti o mogućim rješenjima problema osoba s invaliditetom,
– savjetujemo korisnike o mogućnostima obrazovanja, zapošljavanja, pravima, sportskim, kulturnim i rekreacijskim aktivnostima koje su na raspolaganju,
– savjetujemo kod nabave pomagala, informatičke opreme i softverskih rješenja,
– pripremamo, organiziramo, provodimo razne edukativne programe, seminare, konferencije, radionice, …
– pružamo tehničku podršku korisnicima računala, mobitela i drugih tehnoloških uređaja,
– izdajemo priručnike, publikacije, i slično,
– izrađujemo i razvijamo pomagala, hardverska i softverska rješenja za podizanje kvalitete življenja osoba s invaliditetom,
– predlažemo izmjene i dopune postojećih i donošenje novih propisa u korist osoba s invaliditetom,
– potičemo inkluzivno obrazovanje i zapošljavanje informiranje šire javnosti o mogućnostima i potrebama osoba s invaliditetom,
– pružamo socijalne usluge u korist neovisnog življenja informiranje šire javosti o mogućnostima i potrebama osoba s invaliditetom,
– potičemo primjenu novih tehnologija u obrazovanju, životu i radu osoba s invaliditetom,
– potičemo primjenu univerzalnog dizajna,
– potičemo zdrave stilove življenja,
– surađujemo sa stručnjacima i znanstvenicima na pronalaženju najboljih rješenja za savladavanje svakodnevnih prepreka na koje nailaze osobe s invaliditetom,
– izgrađujemo partnerski odnos s resornim ministarstvima, tijelima državne, regionalne, lokalne uprave,
– surađujemo s obrazovnim institucijama, agencijama, savezima, udrugama, poslovnim sektorom, međunarodnim srodnim organizacijama,
– prihvaćamo sve ideje, sugestije i komentare.

Korisnicima nudimo razmjenu informacija i iskustava putem:
web stranice
društvenih mreža
e-pošte: info@up2date.hr
klasične pošte: Ulica grada Mainza 29, 10000 Zagreb, Hrvatska
telefona: ++385 1 48 39 534
tiskanih materijala te
neposrednim kontaktom u uredu: Ulica grada Mainza 29, 10000 Zagreb, uz prethodnu najavu radnim danom od 8 do 16.


USLUGE UP2DATE:

Asistencija     Edukacije    Tehnička podrška     Savjetovanje