NIZ ZA NIZOZEMSKU

Korisnici Centra Up2date u računalnoj učionici. Up2dates users in the computer room.
Korisnici Centra Up2date u računalnoj učionici.

Ove godine HUPRT ima dulji niz imena mladih koji putuju na ljetni ICC kamp koji će se održavati od 27. srpnja do 5. kolovoza u Nizozemskoj. Oni koji su se najbolje snašli u šumi zadataka za testiranje kandidata su:

Antonio Vicković, Ivana Đurđević, Richard Škaron i Tea Turković. Naši mladi polaznici već se pripremaju za svoj nastup, informiraju se o značajkama klime ljeti i umiljato žicaju detalje s prijašnjih ICC kampova. Kako će predstaviti Lijepu Našu i kakvi će biti dojmovi, doznat ćemo kad se vrate.