Još jedna edukacija

Ovaj put je voditeljica naše tehničke podrške Marija Livajušić, održala edukaciju u  Financijskoj agenciji na temu digitalizacija i pristupačnost docx i PDF dokumenata za sve službenike FINE koji rade na njihovoj izradi, a što je obuhvaćeno  EU direktivom o pristupačnosti mrežnih stranica i pripadajućih aplikacija svih tijela javnog sektora.

Marija za računalom
Marija održava edukaciju
Zaposlenici na edukaciji