HUPRT-ovi sudionici za ICC kamp u Rigi

Troje sudionika kampa koriste računalo. Three ICC participants using a computer
Troje sudionika kampa koriste računalo.

Nakon obavljenog trodjelnog testiranja, izabrani su HUPRT-ovi sudionici za ICC kamp kojem je ove godine domaćin Riga, glavni grad Latvije.
Prema rezultatima provedenog testiranja, na ICC kampu sudjelovat će: – Richard Škaron i
– Antonio Vicković.

ICC kamp održava se od 3. do 12. kolovoza 2014. godine s ciljem razvijanja socijalnih, komunikacijskih i računalnih vještina.

 

Nakon obavljenog trodjelnog testiranja, izabrani su HUPRT-ovi sudionici za ICC kamp kojem je ove godine domaćin Riga, glavni grad Latvije.
Prema rezultatima provedenog testiranja, na ICC kampu sudjelovat će: – Richard Škaron i
– Antonio Vicković.

ICC kamp održava se od 3. do 12. kolovoza 2014. godine s ciljem razvijanja socijalnih, komunikacijskih i računalnih vještina.