HAKOM i FER organizirali okrugli stol na temu „Osobe s invaliditetom u digitalnom društvu“, sudjelovao i Centar UP2DATE

Gosti i sudionici okruglog stola

Voditeljica tehničke podrške Centra UP2DATE, Marija Livajušić, sudjelovala je na okruglom stolu na temu „Osobe s invaliditetom u digitalnom društvu“, koji je okupio predstavnike udruga za osobe s invaliditetom, Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, operatora i drugih institucija, a organizirali su ga Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) i Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER).

Voditeljica tehničke podrške Centra UP2DATE Marija Livajušić drži predavanje o EU direktivi o pristupačnosti internetskih stranica

Marija je nazočne upoznala s EU Direktivom o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Cilj ovog okruglog stola bio je dati osvrt na položaj osoba s invaliditetom kao korisnika elektroničkih komunikacijskih usluga te ponuditi smjernice za daljnja poboljšanja.

Marija Livajušić gostovala je na panelu predstavnika udruga i predstavnika telekomunikacijskih kuća

Detaljnije možete pročitati ovdje

https://www.hakom.hr/default.aspx?id=9126