Bili smo dio CARNET-ove CUC konferencije

Predstavnici Centra Up2date na CARNet-ovoj korisničkoj konferenciji. Representatives of Centre Up2date at the CARNets user conference.
Predstavnici Centra Up2date na CARNet-ovoj korisničkoj konferenciji.

Na tradicionalnoj međunarodnoj CARNet-ovoj CUC konferenciji koja je održana od 18. do 20. studenoga u Dubrovniku, nastupili su i naši predavači.

Danijel Baričević, voditelj tehničke podrške u udruzi HUPRT, održao je predavanje na temu u kojoj prezentira pristup informacijama elektronskim putem kao tehnološki napredak koji je postao standard u distribuciji informacija osobama oštećenoga vida kao i standard za najefikasniju komunikaciju korištenjem raznih elektronskih kanala Dino Ilić i Kristijan Vulinović, naši mladi volonteri, predstavili su svoju inovaciju pod nazivom EduCards, aplikaciju koja će, uz pomoć, proširene stvarnosti pomoći slijepim i slabovidnim osobama da kroz igru nauče Brailleovo pismo.

Tematika ovogodišnje CUC konferencije uglavnom je pokrivala područje e-škola, provođenja nastave pomoću tehnoloških rješenja za učenje, korištenje tableta u školama, prihvaćenost e-dnevnika i slično. Sudionici konferencije sa zanimanjem su pratili izlaganja naših predstavnika, postavljali mnoga pitanja, interesirali se o mogućnostima primjene tehnoloških rješenja u razvoju novih pomagala za osobe s invaliditetom, a dobili smo i neke konkretne ponude za suradnju. To je iznimno veliko priznanje našem dosadašnjem radu i poticaj za budući angažman.